Ochrona danych osobowych

Czym jest RODO? Rodo jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zostało ono wprowadzone z dniem 25 maja 2016 roku. Celem tego rozporządzenia jest zagwarantowanie nieograniczonego przepływu danych osobowych między krajami członkowskimi, oraz wprowadza ono zasady, które spowoduje ujednolicenie przetwarzania danych osobowych wśród wszystkich państw, należących do Unii Europejskiej. Wszystkie…

Czytaj więcej

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wejście w życie tej ustawy nastąpi 25 maja 2018 roku. Ustawa ta dotyczy bardziej restrykcyjnych zasad ochrony danych osobowych. Szkolenia z zakresu nowej ustawy pomogą przygotować się na wejście w życie tych nowych przepisów. Zakres szkolenia Podczas szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak…

Czytaj więcej