Czym jest RODO i co powinno się o nim wiedzieć?

Czym jest RODO?

Rodo jest to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zostało ono wprowadzone z dniem 25 maja 2016 roku. Celem tego rozporządzenia jest zagwarantowanie nieograniczonego przepływu danych osobowych między krajami członkowskimi, oraz wprowadza ono zasady, które spowoduje ujednolicenie przetwarzania danych osobowych wśród wszystkich państw, należących do Unii Europejskiej. Wszystkie firmy, funkcjonujące na terenie Unii Europejskiej mają obowiązek wprowadzić zmiany do dnia 25 maja 2018 roku, w tym właśnie dniu rozporządzenie zacznie funkcjonować i obowiązywać.

Co powinno się wiedzieć o ustalonych przez RODO zasadach przetwarzania danych?

Istnieje osobna ustawa o ochronie danych osobowych, działa ona w trakcie nowelizacji RODO, czyli przed zaczęciem jego obowiązywania. Jej celem jest regulowanie kwestii, jakich nie objęło rozporządzenie unijne RODO. Ustawa ta stała się uzupełnieniem RODO.

RODO nie jest rozporządzeniem bardzo szczegółowym, jest to istotna kwestia dla samych przedsiębiorców. Nie zawiera w treści bardzo dokładnych wymagań technicznych, na temat tego w jaki sposób dane osobowe mogą być przetwarzane. Sposób interpretacji wytycznych w rozporządzeniu może być bardzo elastyczna, jednak może to również stanowić problem w funkcjonowaniu rozporządzenia, gdyż pojawią się nie pewności, czy aby na pewno firma działa zgodnie z przepisami.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*