Kogo dotyczy RODO?

Dużo przedsiębiorców nie jest świadoma faktu, że wraz z wejściem rozporządzenia którym jest RODO są oni zobligowani do wdrożenia pewnych ściśle określonych zmian, a co za tym idzie dobrze dowiedzieć się kogo dotyczy RODO.

Jak już wiadomo RODO rozporządzenie 2018 ma obowiązywać od maja tego roku, jednocześnie nakazuje oraz nakłada szereg kwestii związanych z przetwarzaniem danych przez nie tylko największych przedsiębiorców lecz także jednoosobowe działalności. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe muszą się do nich dopasować, a co najważniejsze uwzględnić, inaczej mogą ich spotkać bardzo nieprzyjemne i czasem nieuniknione konsekwencję.

Dobrze więc uświadomić sobie jedno, iż nawet sektor niedużych firm i małych przedsiębiorstw jednoosobowych powinny się liczyć z koniecznością nie tylko wprowadzenia ściśle określonych działań, ale także przestrzegania pewnych zagadnień i kwestii jakie reguluje samo RODO.

RODO rozporządzenie wprowadza przede wszystkim pojęcie administratora, oraz podmiotu przetwarzającego, na których barki spadnie szereg kwestii powiązanych z ochroną danych osobowych.

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, niekiedy też jednostka ewentualnie podmiot, który razem z innymi uściśla cele oraz metody czy też sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający to z kolei nikt inny jak osoba fizyczna, prawna lub jednostka jaka wykorzystuje dane osobowe pozyskane od administratora.

Zatem jak widać, wielkość znaczenia czy forma prowadzonej działalności nie ma tutaj znaczenia, RODO muszą przestrzegać wszyscy na takich samych co do tego zasadach.

Sam fakt przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych, koniecznych chociażby do wystawienia faktury wymaga respektowania RODO w całym tego słowa znaczeniu.

Naturalnie, iż przetwarzanie danych może mieć wiele postaci oraz dotyczyć uwzględnienia aspektów ich miejsca przeznaczenia, najczęściej znajdują się one w formie elektronicznej, ale czasem są zapisane w tradycyjny co do tego sposób.

Dedykowane szkolenia RODO dla branży: https://szkolenierodo.pl/szkolenia-dedykowane/

Definicja przetwarzania danych osobowych zakłada gromadzenie, zapisywanie, zmienianie, modyfikowane, adoptowanie, udostępnienia czy przetwarzanie w konkretnym co do tego celu. Nie wolno wraz z wejściem RODO samodzielnie używać żadnych danych bez jawnej zgody znajdujących się na danej liście jednostek.

Każda instytucja działająca, posiadająca siedzibę albo realizująca adekwatne działania na terenie Unii Europejskiej jest zobligowana do tego aby przestrzegać rozporządzenie którym jest RODO.

RODO to coś co trzeba już zacząć wdrażać, a tym samym zdawać sobie sprawę iż nowe przepisy nie ominą któregokolwiek przedsiębiorcę jaki przetwarza jakiegokolwiek dane osobowe. Nie ma tutaj mowy o zasięgu działania, obrotach ani formie prowadzonej działalności także niewielkie rodzinne działalności czy jednoosobowe muszą się liczyć z koniecznością sprostania rozporządzeniu jakim jest RODO.

Podobnie zresztą jak rodzaj czy sposób przechowywania, składowania i sposobu przetwarzania danych osobowych, o czym zresztą dobrze oraz co najważniejsze trzeba pamiętać.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*