Szkolenie Rodo – garść informacji

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Wejście w życie tej ustawy nastąpi 25 maja 2018 roku. Ustawa ta dotyczy bardziej restrykcyjnych zasad ochrony danych osobowych. Szkolenia z zakresu nowej ustawy pomogą przygotować się na wejście w życie tych nowych przepisów.

Zakres szkolenia

Podczas szkolenia omawiane są takie zagadnienia jak podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w tym warunki udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zasady wynikające bezpośrednio z RODO, w tym taka zasada jak zasada minimalizacji i rozliczalności z przetwarzanych danych osobowych.

Czego można się dowiedzieć ze szkolenia?

Ze szkolenia można dowiedzieć się wielu ciekawych i przydatnych informacji. Na szkoleniu poruszane są Wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych związane z wprowadzeniem polityki przetwarzania danych osobowych i nadawania uprawnień osobom przetwarzających dane osobowe. Szkolenie obejmuje także zasady wymiany danych osobowych z zewnętrznymi podmiotami w prawie przekazywania danych osobowych do podmiotów przetwarzających.

Szkolenia dla różnych branż

Szkolenia z zakresu RODO przeprowadzane są dla firm z różnych branż. W zależności od potrzeb zakres szkolenia jest dopasowywany do potrzeb klientów. Są nowe prawa osób, których dotyczą te dane, prawo przejrzystej komunikacji i prawo do przenoszenia danych osobowych oraz także prawo do bycia zapomnianym.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*